In gesprek met personeel bij D&B Betonproductie

Naam: Patrick Loohuis

Organisatie: D&B Betonproductie

Branche: Bouw & techniek

Bedrijfsgrootte: 5-10

Vraag: “We bestaan sinds 2017 en we hebben onze personeelszaken altijd zelf geregeld. Maar de afgelopen jaren hebben zijn we als organisatie enorm gegroeid. Ook is ons werk onderhevig aan fluctuaties, in productie en capaciteit en personeel. We zijn daarom meer zaken gaan uitbesteden, ook omdat we extern de meest passende kennis kunnen vinden.


We hebben Sandra ingeschakeld om ons te helpen bij onze personele zaken, het optuigen van een loonhuis en de ontwikkeling van medewerkers en de gesprekscyclus in kaart te brengen.”

De aanpak: in contact met onze medewerkers

“We zijn begonnen met een inventarisatie van wat er nu speelt. We zijn met alle medewerkers in gesprek gegaan en brachten onderwerpen ter sprake als ‘Waar staan we nu en waar staan we over vijf jaar? Waar wil jij zelf staan over vijf jaar? Wat is daarvoor nodig? 

Een goed loonhuis is van essentieel belang voor de tevredenheid en productiviteit van je medewerkers. Dit mag gerust omzetmatig meegroeien met de organisatie. Als organisatie moet je dan meegroeien met de ontwikkeling van het vakgebied en medewerkers met hun vakkennis en vaardigheden. Dit vormt een mooie wisselwerking.

Sandra zet bij ons haar kennis van personele zaken van a tot z in: van ontwikkeling van medewerkers, het optuigen van het loonhuis tot aan gespreksvoering tussen medewerkers en leidinggevende. Ook helpt Sandra bij het aanvraagtraject van subsidie voor onze personeelszaken.”

Het resultaat: positieve houding van productiemedewerkers

“Onze productiemedewerkers hebben kenbaar gemaakt dat ze de gesprekken die nu tussen werkgever en werknemer plaatsvinden als erg prettig ervaren. We merken een positieve houding van hun kant en een frisse benadering van de gesprekken met de aanwezigheid van Sandra.”

D&B Betonproductie over Personele Zaken

“Sandra brengt een informele sfeer met zich mee, die ervoor zorgt dat medewerkers zich meer op hun plek voelen, makkelijker over dingen praten en meer zichzelf kunnen zijn in gesprekken. Ik waardeer de prettige manier van samenwerking en Sandra’s kennis en expertise in het vakgebied!”

Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen