Vertrouwenspersoon

Waarom een vertrouwenspersoon?

Als werkgever heb je een (wettelijke) zorgplicht en moet je zorgen voor een sociaal veilige werkomgeving. Een omgeving waar gewenst gedrag en integriteit wordt gestimuleerd en medewerkers zich dusdanig prettig en veilig voelen op de werkvloer. Wij van Personele Zaken zetten ons al geruime tijd in om organisaties te adviseren en begeleiden.


De rol van vertrouwensperoon

onmisbaar voor een sociaal veilige werkomgeving

Als medewerkers ongewenste omgangsvormen ervaren, schaadt dat zowel werknemer als werkgever. Heb jij als werkgever (te) weinig aandacht voor ongewenste omgangsvormen dan zijn er mogelijk gevolgen: 


 • Verminderde arbeidsproductiviteit
 • (Langdurig) verzuim
 • Verstoorde arbeidsrelaties
 • Personeelsverloop

Aandacht voor ongewenste omgangsvormen is daarom van groot belang. Dit doe je door als organisatie een visie te bepalen en dit op te nemen in een beleid. Een belangrijk onderdeel van het beleid is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. Iets wat naar alle waarschijnlijkheid per 2024 wettelijk verplicht gaat worden voor organisaties met meer dan 10 werknemers. Met onze dienstverlening helpen we organisaties deze (wettelijke) zorgplicht op maat in te richten. 


Wat doet een vertrouwenspersoon?

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, is een vertrouwenspersoon niet alleen ‘iemand bij wie je even je hart kan luchten’. Natuurlijk heeft de vertrouwenspersoon een belangrijke rol als aanspreekpunt, opvang en begeleiding van medewerkers die ongewenste omgangsvormen ervaren, maar hij of zij heeft een uitgebreider takenpakket.

Hij of zij heeft ook een belangrijke preventieve rol, door het opvangen van signalen, het voorlichten van de organisatie en het adviseren van het management. 


Vertrouwenspersoon: intern, extern of combinatie

Het is belangrijk om de rol van de vertrouwenspersoon goed in te richten. Je kunt iemand intern aanwijzen of extern inhuren, of juist een combinatie van beide. Kies je een interne vertrouwenspersoon, dan loop je wel het risico dat medewerkers het gevoel hebben dat de vertrouwenspersoon niet altijd volledig objectief is. Die interne persoon heeft immers ook altijd een andere rol binnen de organisatie… 


Interne of externe vertrouwenspersoon? - LIVP.nl


Het is belangrijk dat je de keuze laat afhangen van de specifieke behoeften en omstandigheden van jouw bedrijf en jouw beleid op integriteit en ongewenste omgangsvormen. 


Intern vertrouwenspersoon

Voordelen:

 • Bekend met de organisatie
 • Laagdrempelig voor medewerkers

Nadelen:

 • Dubbele petten
 • Belangenconflicten
 • Bezorgdheid over consequenties
 • Consequenties ivm persoonlijke relaties
 • De functie is niet te combineren met andere vertrouwensposities

Extern vertrouwenspersoon

Voordelen:

 • Onafhankelijk en neutraal
 • Verhoogd vertrouwen
 • Objectief
 • Geen zorg over kosten en certificering
 • Meer aandacht voor preventie 
 • Legt verantwoordelijkheid af dmv (anoniem) jaarverslag
 • Altijd iemand beschikbaar 
 • Kwaliteitsbewaking
 • Deskundigheid

Als organisatie kun je er ook voor kiezen om zowel een intern als een extern vertrouwenspersoon aan te stellen. Hiermee worden de genoemde voordelen gecombineerd, ontstaat er voor de medewerker een keuzemogelijkheid en creëer je een laagdrempeligheid voor de medewerker om zijn of haar verhaal te delen.


Gediplomeerd vertrouwenspersoon vanuit Personele Zaken

Personele Zaken is jouw partner om in te zetten als extern vertrouwenspersoon. Met onze deskundigheid, (wettelijke) kennis en ervaring weten wij jouw organisatie te ondersteunen en te maken tot een veilige werkomgeving. Een vertrouwenspersoon van Personele Zaken weet WAT zij moet doen, HOE zij het moet doen en WAAROM het zo moet. 


 1. Wij zijn gecertificeerd en blijven continue op de hoogte van de wettelijke verplichtingen.
 2. Wij zijn er voor iedereen. Zowel voor de medewerker (aanspreekpunt, opvang en begeleiding) als voor de organisatie (adviserende, signalerende en preventieve rol).
 3. Personele Zaken zorgt voor de juiste hulp, zodat de organisatie zich kan blijven focussen op de dagelijkse werkzaamheden.
 4. Wij doen niet meer dan nodig!


Neem contact op voor een vrijblijvend advies

Of bel rechtstreeks met de vertrouwenspersoon van Personele Zaken: 085-016 39 77

Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen