Teamontwikkeling en assessments (PPA, TMA en Roos van Leary)

Als je als team goed wilt samenwerken, moet je elkaar begrijpen en rekening kunnen houden met elkaars kwaliteiten en knelpunten. Vaak denken we wel globaal te weten wat die succes- en ontwikkelfactoren zijn. Maar nog vaker helpt het om een assessment in te zetten om daar nog beter inzicht in te krijgen. Want maak je het concreet en visueel, dan kun je er ook echt praktische acties op ondernemen. Dat kan met assessments zoals o.a. Persoonlijke Profiel Analyse (PPA), Talenten Motivatie Analyse (TMA) en de Roos van Leary tool. Met Personele Zaken voeren we deze regelmatig uit bij onze klanten.


Bijvoorbeeld wanneer men als persoon, team of organisatie een volgende stap wil zetten. Of wanneer er wat schuurt binnen een team. De vraag is: waar begin aan verandering of verbetering en hoe doe je dat op een goede manier samen? Hoe zorg je dat de introverte medewerker ook aan het woord komt en dat creatieve ideeën ook gehoord worden? Hoe zorg je voor een planning en een werkwijze die voor iedereen werkt?


Dit is hoe die veelgebruikte assessmentvormen PPA, TMA en de Roos van Leary Tool nou eigenlijk werken:


Persoonlijke Profiel Analyse (PPA)

Heb jij helemaal in de smiezen wat de kwaliteiten van al jouw medewerkers zijn? Zet je ze voldoende in? En weet je hoe jouw personeel (zal) reageren op verschillende mogelijke situaties op de werkvloer, zoals veranderingen, druk of sociale spanningen? Met de Persoonlijke Profiel Analyse (PPA) kun je snel, betrouwbaar en objectief het gedrag van jouw personeel in de werksituatie inschatten en hun kernkwaliteiten in kaart brengen.


De PPA geeft o.a. goed inzicht in:

  • Kernkwaliteiten (sterke- en zwakke punten)
  • Karaktereigenschappen en gedrag op de werkvloer
  • Gedrag onder druk
  • Motivatie
  • Communicatieve en sociale vaardigheden


En wist je dat de PPA ook een hele mooie methode is om kwaliteiten en ontwikkelpotentieel van leiderschap, management én communicatie in kaart te brengen?


De PPA is gebaseerd op het welbekende DISC-profiel. DISC staat voor:

  • Dominantie
  • Invloed
  • Stabiliteit
  • Conformiteit


Profielanalyse in teamverband

Wil je de Persoonlijke Profiel Analyse inzetten om als team beter samen te werken? Dat kan met de teamanalyse. Met de DISC-methode voor teams krijg je inzicht in persoonlijkheid en gedrevenheid in teamverband. Welke overeenkomsten en tegenstellingen zijn er? En wat betekent dat voor de samenwerking?


Klinkt allemaal heel serieus. En dat is het natuurlijk ook, maar het is óók leuk. Een ontdekkingstocht met het team om samen beter, efficiënter en leuker te kunnen werken. Dat mag best met een beetje humor, vinden wij! Daarom zijn onze sessies luchtig en plezierig, met betekenisvol resultaat. Na afloop heeft het team (indien gewenst) een ontwikkelplan en/of concreet actieplan met sterktes, zwaktes, kansen en ontwikkelmogelijkheden waar ze altijd op kunnen terugvallen als dat nodig is.


Talenten Motivatie Analyse (TMA)

Drijfveren, talenten en competenties: die komen allemaal naar boven in de Talenten Motivatie Analyse (TMA). De TMA kun je gebruiken om kandidaten te beoordelen, identificeren en ontwikkelen voor functies. Het geeft gedetailleerd inzicht in het eigen natuurlijke gedrag van een persoon. Dat houdt in: het gedrag dat je onbewust, van nature, vertoont. Dat gaat zowel over wat je met weinig moeite doet, als om kwaliteiten, valkuilen en een aanleg voor het ontwikkelen van bepaalde competenties.


Heel waardevol, want mensen zijn toch immers gemotiveerder, effectiever en succesvoller als ze werk kunnen doen wat dicht bij hun natuurlijke zelf ligt! Ne een uitgebreide vragenlijst en een coachgesprek is de persoon in staat om zijn of haar ontwikkeling daarop aan te passen.


TMA in teamverband

Met de TMA-teamanalyse creëer je inzicht in knelpunten, sterke punten en ontwikkelkansen van het team. Ideaal om te toetsen hoe een bestaand team functioneert, maar ook om een nieuw te vormen team zo goed mogelijk in te richten!

De uitkomsten van de analyse worden gepresenteerd in een overzichtelijke rapportage, zodat het voor het hele team te raadplegen valt. En niet onbelangrijk: waaruit duidelijke, praktische stappen worden uitgestippeld voor de groei en ontwikkeling van het team.


Roos van Leary

In tegenstelling tot de PPA- en TMA, gaat de Roos van Leary niet over de karakters en competenties van mensen. Waar het wel om gaat is de interactie tussen mensen. Het geeft inzicht in gedrag en hoe dat gedrag op anderen overkomt.

De roos is een cirkel met twee assen:


Samen-tegen-as

De horizontale as gaat over relaties. Aan de ene kant staat ‘samen’. In hoeverre kan of wil iemand met een ander door één deur? Bestaat er affiniteit met de ander en accepteert men elkaar? Aan de andere kant van de as staat ‘tegen’. Daar bestaat vijandigheid en er is geen sprake van acceptatie of interesse in andermans belangen.


Deze as wordt de samen-tegen-as genoemd, maar staat ook wel bekend als de agressie-liefde as.


Boven-onder-as

De verticale as gaat over houding. Hoe stelt iemand zich op tegenover een ander? ‘Boven’ betekent dat iemand zich boven een ander verheven voelt. Er is sprake van dominant gedrag. ‘Onder’ staat voor onderdanig gedrag. Scoort iemand aan die kant van de as, beschouwt diegene zichzelf als ondergeschikt aan de ander.


Roos van Leary in teamverband

Als iedereen uit een team de Roos van Leary test heeft gedaan, kunnen alle resultaten in dezelfde cirkel (‘team roos’) weergegeven worden. Zo maak je in één oogopslag duidelijk waar ieders voorkeursstijlen liggen. Daarmee kun je veel gedragingen en interacties verklaren en op een positieve manier beïnvloeden.


Persoonlijke analyses en teamassessments: de keuze is reuze. Els en Sandra zijn gecertificeerd in het afnemen van deze assessments, maar kunnen ook gerust met je meedenken om te bepalen wat er het beste bij jouw team en mensen past! Waar wil jij meer inzicht in – en oplossingen voor?

Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen