Veel mkb’ers investeren in hun personeel

Deze subsidies helpen werkgevers op weg.


Elke werkgever weet het: investeren in jouw personeel betaalt zich (bijna) altijd terug. Medewerkers die vitaal zijn, zich gesteund voelen en ontwikkelmogelijkheden krijgen zijn gelukkiger, productiever en werken langer voor dezelfde werkgever. Toch is zo’n investering soms best lastig: want wat zijn de juiste investeringen en is er voldoende budget? Gelukkig zijn er verschillende subsidies beschikbaar die jou als werkgever op weg kunnen helpen. En daar wordt door veel bedrijven dankbaar gebruik van gemaakt!


Resultaten subsidie voor leven lang leren

Zo was het begin dit jaar mogelijk om aanspraak te maken op de SLIM-regeling: een subsidie voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Bijna duizend ondernemingen en samenwerkingsverbanden hebben een aanvraag voor deze regeling ingediend. De projecten waaraan subsidie zijn toegekend zijn gestart en geëvalueerd. Een aantal interessante inzichten (afkomstig uit het rapport ‘SLIM Nulmeting (2021) SEOR’):


- Er kon voor vier soorten activiteiten subsidie worden aangevraagd. Activiteit C (ontwikkelen en implementeren van nieuwe methodes) is het meest aangevraagd (38%), gevolgd door activiteit A (bedrijfsdoorlichting) (32%) en activiteit B (loopbaan- of ontwikkeladvies) (28%). Mkb-ondernemingen vragen relatief weinig activiteit D aan (praktijkleerplaatsen) (3%).

- Ruim driekwart van de mkb-bedrijven (79%) voert ontwikkelgesprekken met medewerkers.

- Iets meer dan de helft van de mkb’ers stelt regelmatig de behoefte aan competenties vast voor hun bedrijf.

- Ook in ruim de helft van de bedrijven is een afdeling of medewerker verantwoordelijk voor leer- en ontwikkelingsactiviteiten.

- De helft van de bedrijven beschikt over een jaarlijks opleidingsbudget voor medewerkers.

- Gemiddeld heeft bijna de helft van de medewerkers in het afgelopen jaar deelgenomen aan opleidingen/cursussen en trainingen.


SLIM-subsidie voor advies van Personele Zaken

Een aantal bedrijven dat gebruik heeft gemaakt van de SLIM-regeling heeft dit besteed aan advies van Personele Zaken, met name voor het ontwikkelen van nieuwe, efficiënte leermethodes. Zij zoeken naar een leercultuur die passend is bij de organisatie, bij de tijd van nu en niet volgens de traditionele denkwijzen is ingericht. 

 

Subsidie aanvragen

Wil je zelf ook investeren in jouw personeel? Verdiep je dan eens in een van deze subsidiemogelijkheden:


SLIM-regeling

Het eerste tijdvak van de SLIM-regeling is voorbij, maar vanaf 1 september 2021, 9:00 uur, opent een tweede tijdvak. Mkb’ers, samenwerkingsverbanden en grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector kunnen een aanvraag indienen tot 30 september 2021, 17:00 uur. De SLIM-subsidie kan worden ingezet voor:


- Het (laten) maken en uitvoeren van een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan. 

- Het inwinnen van loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers.

- Initiatieven voor ontwikkelmethoden, zoals een bedrijfsschool, gesprekscyclus of andere projecten. 

- Het aanbieden van een praktijkleerplaats.


Meer informatie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leven-lang-ontwikkelen/leven-lang-ontwikkelen-financiele-regelingen/slim-regeling


MKB Idee

Kun je niet wachten tot september en wil je graag nu al investeren in de kennis en vaardigheden van jouw personeel? Bekijk dan eens de regeling ‘Beleidsexperiment Menselijk Kapitaal’ (MKB Idee). Deze subsidie is bedoeld voor projecten die de leercultuur versterken of belemmeringen wegnemen. Met als doel: het verhogen van de arbeidsproductiviteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. 


Mkb-ondernemers en samenwerkingsverbanden komen ervoor in aanmerking. Het aanvraagtijdvak is al gestart en loopt nog tot 7 september 2021, 17:00 uur.


Meer informatie: https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mkb-idee


Voucher regeling thuiswerkplannen (Overijssel)

Ondertussen ben je mogelijk druk met het in goede banen leiden van de terugkeer naar kantoor of het verkennen van de thuiswerkmogelijkheden na corona. Dat laatste wordt aangemoedigd, niet op de laatste plaats omdat onderzoek aantoont dat veel medewerkers de voorkeur hebben aan een hybride werkregeling. Ook na corona wil bijna een kwart van de werknemers grotendeels vanuit huis blijven werken (bekijk het onderzoek van TNO).


Voor Overijsselse werkgevers met minimaal 50 werknemers stelt de provincie een subsidie beschikbaar voor het inhuren van een externe adviseur. Het doel: een thuiswerkplan voor na de coronacrisis, waardoor werknemers gedeeltelijk thuis kunnen blijven werken, wat bijdraagt aan een goede spreiding van mobiliteit. 


Meer informatie: https://www.overijssel.nl/loket/subsidie/mobiliteit/voucherregeling-thuiswerkplannen/


Wil je op de hoogte blijven van verschillende subsidiemogelijkheden, advies over welke subsidie het meest passend is of hulp bij de aanvraag en uitvoering? Ik denk graag met je mee!

Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen