Reis van de medewerker

Ontwikkeling van personeel in jouw organisatie staat momenteel misschien wel bovenaan de prioriteiten in secundaire arbeidsvoorwaarden. Werknemers van nu, met name jongeren, willen carrière maken, doorgroeien en nieuwe dingen leren. Bied je te weinig mogelijkheden, dan sta je als werkgever minder aantrekkelijk op de markt en raak je sneller personeel kwijt. Je kunt er ook je voordelen uit halen: ook jij wilt dat jouw personeel zich blijft ontwikkelen. De markt en manieren van werken veranderen immers in hoog tempo en jouw werknemers zullen dat moeten bijbenen, wil je als organisatie ook in de toekomst sterk staan. Hoe zorg je dat ontwikkeling binnen jouw organisatie de norm wordt en dat het voor iedereen duidelijk is welke richting je op wilt en wat de mogelijkheden zijn?


Ontwikkeling voor personeel

Hoewel het een algemene trend is dat ontwikkeling en zelfontplooiing steeds meer centraal staan, gaat iedere persoon daar op een eigen manier mee om. De één heeft zijn of haar gehele loopbaan al uitgestippeld, de ander reageert op kansen die zich onderweg aanbieden. Anderen zitten daar tussenin en sommige mensen zijn juist helemaal niet bezig met hun loopbaan. Ook bestaat er een verschil in opvattingen over eigenaarschap: sommigen vinden dat zij zelf verantwoordelijk zijn voor hun loopbaan en ontwikkeling, anderen wachten af wat de organisatie hen aanbiedt. Hoe het ook zij: als organisatie houd je bij wat de ontwikkelbehoeften zijn van jouw werknemers en welke afspraken hierover gemaakt zijn. Samen ga je op zoek naar mogelijkheden.


Ontwikkeling voor werkgevers

Dat jouw werknemers de uitdaging krijgen die ze zoeken is één ding. Als werkgever heb je pas iets aan hun ontwikkeling, als het aansluit bij de toekomstvisie van jouw organisatie. Waar wil je als organisatie naartoe groeien, welke ontwikkelingen en uitdagingen komen er op je af en wat heb je niet alleen nu, maar ook straks nodig aan kennis en expertise?


Je raad het al: deze organisatieontwikkelingen moeten in lijn gebracht worden met de ontwikkelbehoeften van jouw medewerkers. Daarop kun je een passend beleid opstellen. Denk hierbij vanuit talent en potentieel, in plaats vanuit traditionele groei. Alleen dan kun je het ontwikkelpotentieel optimaal benutten!


Reis van de medewerker

Loopbaanpaden, employee journey of talent journey - er bestaan veel verschillende termen voor ongeveer hetzelfde: het in kaart brengen van de ontwikkelmogelijkheden voor jouw personeel binnen jouw organisatie. Dit is noodzakelijk om goed personeel te behouden en om jouw organisatie toekomstbestendig te maken. Waar begin je? Een stappenplan:


Stap 1: Scan huidige situatie

Breng eerst in kaart wat je momenteel in huis hebt. Welke competenties, kennis en expertise hebben jouw huidige werknemers?


Stap 2: Toekomstvisie

Bedenk vervolgens hoe de toekomst eruitziet voor jouw organisatie. Hoe ontwikkelen de markt en het vak zich? Komen er nieuwe technieken of kwaliteitseisen om de hoek kijken? 


Stap 3: Passend personeelsbestand

In hoeverre komen de uitkomsten uit stap 1 overeen met die van stap 2? Welke competenties heb je nog nodig? Liggen er nog onbenutte kansen? 


Stap 4: Maak het visueel

Als je eenmaal duidelijk hebt gemaakt wat de organisatie nodig heeft, zorg je ervoor dat dit voor iedereen inzichtelijk en begrijpelijk is. 


Stap 5: Begeleid de medewerker

Laat jouw medewerkers weten hoe zij binnen de gestelde richtlijnen kunnen navigeren, rekening houdend met hun eigen ontwikkelbehoeften. Dat betekent dat ze niet per se van A naar B hoeven, maar verschillende paden kunnen bewandelen om uiteindelijk bij te dragen aan de toekomstbestendigheid van jouw bedrijf.


In de praktijk: de leercultuur bij Van Lente

De organisatie Van Lente Systeemintegratie B.V. heeft met behulp van Personele Zaken gewerkt aan een nieuwe leercultuur. Monica Ubas, HR manager, vertelt: “Samen met Personele Zaken hebben we onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de leercultuur te verbeteren. Dit gaf ons interessante aanknopingspunten en daarmee zijn we aan de slag gegaan: we hebben de loopbaanpaden in kaart gebracht, functies opnieuw beschreven en het beleid rondom ontwikkelen, functioneren en beoordelen flink geüpdatet. Vanuit dat beleid hebben we een nieuwe gesprekscyclus gevormd, die meer aansluit bij de omgeving van nu en waarmee we afstappen van het ‘traditionele’ functioneren en beoordelen.”


Wil jij ook aan de slag met de ‘reis van jouw medewerker’ binnen jouw organisatie en heb je behoefte aan meer tips of advies? Neem gerust contact op met Sandra Engelbertink van Personele Zaken.


Contact

Personele Zaken

Sandra Engelbertink

sandra@personele-zaken.nl

www.personele-zaken.nl

Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen