Prinsjesdag en personeelszaken

Een ‘lichte’ Prinsjesdag vandaag, want het kabinet is demissionair. Toch is er een aantal positieve punten als het gaat om goede zorg voor personeel. We delen wat slimme weetjes voor ondernemers:


Verlegging heffingsmoment aandelenoptierechten

In een vorig artikel schreven we over creatieve oplossingen om personeel te vinden en te behouden, vanwege het heersende personeelstekort. Een aanpassing in de aandelenoptierechten maakt één van deze opties een stuk makkelijker: wil je dat werknemers zich verbonden en een onderdeel voelen van jouw bedrijf, dan helpt het om dat ook letterlijk zo te laten zijn – middels aandelenoptierechten. Je gaat als het ware een zakelijk partnerschap aan. Nu is het zo dat wanneer een werknemer zijn aandelenoptierecht inruilt voor aandelen, je daar op dat moment als werkgever loonheffingen over moet betalen. Voor met name start-ups is dat geld niet zomaar beschikbaar, waardoor ze nu vaak überhaupt niet van een dergelijke regeling gebruik maken. In het nieuwe wetsvoorstel komt er keuzevrijheid om het moment van betaling van loonheffingen te verleggen naar het moment van verhandeling. Oftewel: je hoeft als onderneming niet direct veel kosten te maken als je samen met je personeel wilt groeien en ontwikkelen.


Werkkostenregeling van 1,7% naar 3,0%

De werkkostenregeling (WKR) bestaat al een tijd. Tot nu toe betekende dat dat je als werkgever 1,7% over de eerste €400.000 van de loonsom onbelast kunt uitgeven aan vergoedingen voor personeel. Denk hierbij aan reiskosten, een lease-auto, laptop, telefoon of personeelsuitjes. Het is in principe vrij te besteden, zolang het met werk te maken heeft. Vanaf 2022 wordt deze 1,7% verhoogd naar 3,0%. Als werkgever kost het je dus minder om iets voor je werknemers te kunnen doen!


Gerichte vrijstelling thuiswerkkosten

Dat voordeel wordt nog eens versterkt doordat het kabinet in wil zetten op een gerichte vrijstelling van de thuiswerkkosten uit de werkkostenregeling. Momenteel kunnen thuiswerkkosten belastingvrij worden vergoed, zolang dat past binnen de WKR. Vanaf 2022 zal er een thuiswerkregeling komen die buiten de WKR valt. Zo houd je binnen de WKR dus meer ruimte over voor andere dingen. Onder thuiswerkkosten vallen o.a. arbovoorzieningen en ICT-middelen.


Belastingvoordeel efficiënt besteden

Met de aanpassing in de WKR en de thuiswerkkostenregeling komt er aardig wat ruimte vrij om extra te investeren in je personeel. Alles wat met werk te maken heeft valt onder de WKR en dat is veel. Hoe maak je daar een weloverwogen keuze in? 


Tip 1: Zet in op preventie! Gebruik jouw budget iom medewerkers duurzaam inzetbaar te houden. Er zijn veel leuke en laagdrempelige activiteiten in te zetten die bijdragen aan de preventie van ziekteverzuim en die de werksfeer bevorderen, denk hierbij aan een workshop fysieke belasting, PMO (preventief medisch onderzoek), MTO (medewerkers tevredenheidsonderzoek) of een teambuildingssessie.


Tip 2: Wat als een paal boven water staat is dat de meeste werknemers die ik spreek, ongeacht bij welk bedrijf, behoefte hebben aan sociaal contact. Investeer in iets wat kan bijdragen aan de teamsfeer, samenwerking, het gevoel van verbinding - en dan het liefst in fysieke bijeenkomsten.


Tip 3: Waar over het algemeen ook veel om gevraagd wordt door medewerkers is een fiets van de zaak. Los van de voordelen die het oplevert voor de gezondheid en het klimaat, maak je er medewerkers dus erg blij mee. 


Tip 4: Welke investering je ook kiest: onderzoek goed of het aansluit bij de wensen van je medewerkers. Wat hebben zij nodig? Blijf in contact met ze en vraag regelmatig waar zij nou echt behoefte aan hebben. Dit gaat soms om heel basale dingen, waar je zelf niet meer zo snel aan denkt. Van een cursus ‘Stoppen met roken’ tot een kerstpakket. De regelingen gaan in vanaf 2022. Gebruik daarom de komende maanden om de wensen van je medewerkers op te halen. Personele Zaken kan hierin ondersteunen met leuke en vooral praktische tools.


We kijken nu al uit naar 2022, maar wacht vooral niet met investeren in jouw personeel. Aandacht voor de mensen en hun vitaliteit mag altijd!

Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen