Geef prioriteit aan preventie

Wanneer een medewerker ziek is of dreigt te worden, zie je als werkgever vast wel de urgentie om diegene zo snel en goed mogelijk te begeleiden bij terugkeer in het werk. Ook zien de meeste werkgevers in dat voorkomen van ziekteverzuim beter is dan genezen. Toch blijkt regelmatig dat preventie minder hoge prioriteit krijgt. Hoe meer aandacht je aan preventie besteedt, hoe groter de kans dat jouw medewerkers gezond blijven, productiever zijn en jij als werkgever bovendien minder (verzuim)kosten kwijt bent. In dit artikel neem ik je graag mee in de aanpak van preventie.


Organisatiescan

Voordat je verder leest, raad ik je aan mijn artikel ‘Ondersteuning op arbo en verzuim: wat heb je nodig?’ te lezen. Hierin ga ik o.a. in op de organisatiescan. Door middel van een onderzoek ontdek je waar in jouw bedrijf de grootste risico’s zitten. Wat komt er allemaal op je organisatie en je medewerkers af en wat betekent dit nu, maar ook in de toekomst? Als je de risico’s weet, kun je gericht inzetten op preventie.


Uitdagingen van medewerkers

Zorg voor voldoende inzicht in wat er speelt bij jouw medewerkers, middels bijvoorbeeld medewerkerstevredenheidsonderzoek (mto) of preventief medisch onderzoek (pmo). Dit inzicht is minstens zo belangrijk als de organisatiegerichte uitkomsten van de organisatiescan. Hoe gaat het met je medewerkers en wat hebben zij nodig? Niet alleen geeft dit nieuwe inzichten om als werkgever op te opereren, ook vormt dit vaak al een communicatiemiddel op zich. Door een mto of pmo uit te voeren laat je als werkgever zien dat je tevredenheid en vitaliteit belangrijke onderwerpen vindt en dat je er actief mee aan de slag gaat. Dat alleen al werkt vaak activerend voor medewerkers om ook zelf in actie te komen.


De resultaten van de scan en van onderzoek onder medewerkers samen helpen het beste om te bepalen waarmee je aan de slag kunt. Wil je liever klein beginnen? Dan kan een meer laagdrempelig onderzoek ook, zoals een poll of online vragenlijst. Vraag mij gerust om advies of een plan van aanpak!


Van resultaten naar plan

Zet de resultaten van zowel je organisatiescan als van jouw onderzoek onder medewerkers tegen het licht: waar zitten de grootste risico’s en wat doe je op dit moment al om deze te beperken? Waar zou je nog op in kunnen zetten? Houd hierbij rekening met wat er in de toekomst nog op jouw organisatie en medewerkers af kan komen. Hoe ontwikkelen de markt en de werkzaamheden zich? Wat zijn actuele trends op het gebied van duurzame inzetbaarheid en vitaliteit? Wat komt er cao-technisch op je af?


Eigenlijk is het heel vergelijkbaar met ontwikkeltrajecten voor teams en medewerkers. Zoals je mogelijke ontwikkelpaden uitstippelt, kijk je ook hoe de zorg voor medewerkers zich ontvouwt. Sluit de huidige zorg aan bij wat er in de toekomst nodig is? Los van veranderende benodigde vakkennis en vaardigheden, spelen ook op het gebied van vitaliteit steeds andere thema’s een rol. Denk aan piekmomenten in productie, personeelstekort en hybride werken die leiden tot werkdruk, stress en burn-outs. Of ontgroening en vergrijzing die de druk op fysieke belasting verleggen.


Alle resultaten samen maken duidelijk wat de belangrijkste risico’s zijn en waar het snelst winst te behalen valt. Merk je bijvoorbeeld dat de werkdruk hoog is, zet dan interventies tegen stress in. Ligt de grootste spanning op fysieke gezondheid, zoek dan daar naar de juiste oplossing.


Eigen regie en concreet gewenst gedrag

Naast de maatregelen die je neemt als werkgever, heeft ook de medewerker zelf zijn of haar eigen verantwoordelijkheid. En hoewel die term de indruk wekt dat ‘eigen regie’ vanuit de medewerker zelf ontstaat, kunnen veel medewerkers daarin wel een ruggensteuntje gebruiken. Werkgevers worstelen daar wel eens mee, want hoe maak je een onderwerp als duurzame inzetbaarheid, waarbij de urgentie pas ver in de toekomst zichtbaar is, praktisch en begrijpelijk voor je medewerkers? Voor diverse klanten hebben we bijvoorbeeld inspiratiesessies gegeven om samen met medewerkers oplossingen te zoeken naar hoe zij ‘fit voor je job’ zijn en blijven. Er kwamen interessante out-of-the-box ideeën bovendrijven voor het bijhouden van kennis en vaardigheden en het fysiek en mentaal in staat blijven om het werk uit te kunnen voeren.


Als werkgever kun je al een grote stap in de goede richting zetten door weg te blijven van vage doelen en omschrijvingen. Je mag gerust aangeven wat het concrete gedrag is wat je van medewerkers terug wilt zien. Kleine dingen kunnen al concreet gedrag triggeren, zoals het voedselaanbod in de kantine (is dat gezond?) en het voorbeeldgedrag en de rol van leidinggevenden. Het herkennen van signalen van medewerkers en het voeren van het gesprek op basis van die signalen is belangrijker dan ooit.


Zet preventie bovenaan je prioriteiten

Wat inzetten op preventie lastig maakt, is dat de urgentie niet altijd direct zichtbaar is. Maar zoals aan het begin van dit artikel al beschreven is het wél heel belangrijk. En als je iets langer bij het onderwerp stil staat, zie je ook hoe urgent het kan zijn. Wacht dus niet langer, ga op onderzoek uit, maak een plan, maar ga vooral meteen aan de slag! Wil jij zelf ook een ruggensteuntje, neem dan gerust contact met mij op. Ik denk met je mee over de organisatiescan/jouw eigen onderzoek tot aan het opleiden van preventiemedewerkers (bijvoorbeeld met KrachtWerkt) of het selecteren van interventies!

Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen