Geboorteverlof en ouderschapsverlof: hoe zit dat nou?

Je medewerker verwacht een kind: leuk! De laatste jaren wordt er vanuit regelgeving steeds beter voor gezorgd dat ouders een gezonde werk/privé balans kunnen bewaren. De regels worden nog steeds doorontwikkeld. Van regels voor zwangere vrouwen, naar ook voor hun partners die danwel betaald, danwel onbetaald verlof op kunnen nemen. Per 2 augustus 2022 zijn de regelingen verder aangevuld. Waar staan we nou precies? Arbeidsjurist Jacqueline weet het!


De ontwikkelingen van het ouderschapsverlof

Eerder was het vooral de vrouw die zelf zwanger was die verlof op kon nemen. Partners konden vaak maximaal 1 of 2 dagen vrij krijgen na de bevalling. Vanaf 2019 vond er een schifting plaats, waarbij deze partners tot een week (betaald) geboorteverlof op konden nemen. In 2020 is dit geboorteverlof aangevuld met 5 weken. De eerste week is voor rekening van de werkgever en de 5 aanvullende weken worden voor 70% vergoed door het UWV. 


Naast het zwangerschaps-, bevallings- en (aanvullend) geboorteverlof is er ook sprake van ouderschapsverlof. Beide ouders hebben daar recht op. Dat gaat om 26 weken onbetaald verlof, die vrij op te nemen is tot het achtste levensjaar van het kind.


Wet betaald ouderschapsverlof 2022

Per 2 augustus dit jaar geldt dat beide ouders tot 9 weken betaald ouderschapsverlof op kunnen nemen, welke ook voor 70% wordt vergoed door het UWV. 


Er gelden wel voorwaarden/termijnen:

  • Van de 16 weken betaald zwangerschaps-/bevallingsverlof dienen de eerste 4 tot 6 weken voor de bevalling te worden opgenomen, de overige weken erna.
  • Het geboorteverlof (partner) van 1 week (aantal werkuren per week) moet worden opgenomen binnen de eerste maand na de geboorte van het kind. Deze wordt betaald door de werkgever.
  • De aanvullende 5 weken moeten binnen een half jaar na de geboorte worden opgenomen (70% UWV), waarbij de voorwaarde geldt dat de eerste week (zie vorige punt) ook is opgenomen.
  • De 9 weken betaald ouderschapsverlof (70% UWV) dienen in het eerste levensjaar van het kindje te worden opgenomen.
  • De 26 weken, min het aantal weken betaald ouderschapsverlof dat in het eerste jaar is opgenomen (max. 9), mogen vervolgens worden opgenomen tot het kind acht is.


Verlof: altijd in goed overleg!

Los van waar een medewerker recht op heeft en het feit dat je als werkgever de aanvraag niet mag afwijzen, is het voor beide partijen (werknemer én werkgever) prettig dat verlof in goed overleg wordt opgenomen. Van een medewerker kun je verwachten dat deze tijdig het verlof aanvraagt, zodat je het samen goed kunt inrichten en op tijd voor eventuele vervanging kunt zorgen. Het verlof hoeft niet in één keer opgenomen te worden, het kan ook in delen, zolang bovengenoemde termijnen maar in acht worden genomen. Denk bijvoorbeeld in een aantal blokken, of een dag per week. 


Nu ben je op de hoogte van de regels die zijn gaan gelden vanaf 2 augustus 2022. Denk daarnaast eens na over wat je als goed werkgever voor je medewerker wilt betekenen. Van extra afspraken (bijvoorbeeld een aanvulling van de 70% vergoeding van het UWV tot 100%) tot af en toe vragen hoe het gaat of een kleine attentie bij de geboorte; een klein gebaar maakt al een groot verschil!


Onze selectie van praktijkverhalen

Praktijkverhalen